สำรองห้องพัก
+39 3391309950
สำรองห้องพัก
  • 77910771
  • 77910437
  • 77910601
  • 77909792
  • 68015123

Reservations

สำรองห้องพัก
{{data.aggregate.hotel_average_score}} {{translations["review_score"]}}{{translations["out_of_ten"]}}
/ , {{data.review.guest_countrycode}}
{{data.review.completed_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss | amDateFormat:'MMMM DD, YYYY'}}
Close